Az utánpótlás bajnokságok rendezési és részvételi feltételeiről

A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG Szakmai- és Versenybizottságának 46/2021.(V.17.) számú határozata:

Az utánpótlás bajnokságok rendezési és részvételi feltételeiről Határozat: „A Magyar Kézilabda Szövetség Szakmai-és Versenybizottsága úgy határozott, hogy a 42/2021.(IV.30.) számú határozatban megjelölt tornarendezési időszakhoz kapcsolódóan, az Utánpótlás tornák rendezési és részvételi feltételeit a mellékletben foglaltak szerint határozza meg.

Tornarendezési időszakok korosztályi bontásban:

 • Ifjúsági, serdülő és U 16-os korosztály részére: 2021. május 22-24., május 29-30., június 5-6., június 12-13. június 16-30.
 • U15, U13, U11-es korosztályok részére: 2021. május 29-30. napján az MKSZ Utánpótlás Irodája által kiírt és közzétett helyszínen kerül megrendezésre. A kisorsolt csapatok 2021. május 24-ig jelezhetik az upiroda@mksz.hu címen, ha nem kívánnak részt venni.
 • U15, U13, U11-es korosztályok részére: 2021. június 16-30.
 • U14, U12, U10-es korosztályok részére: 2021. június 5-6., napján az MKSZ Utánpótlás Irodája által kiírt és közzétett helyszínen kerül megrendezésre. A kisorsolt csapatok 2021. május 31-ig jelezhetik az upiroda@mksz.hu címen, ha nem kívánnak részt venni.
 • U14, U12, U10-es korosztályok részére: 2021. június 16-30.
 • U9, U8-as korosztályok részére kezdődobás játékprogram: 2021. június 12-13. napján az Megyei Kézilabda Szövetségek szervezésében.

A tornákon a játékvezetők és a versenybírók díját az MKSZ fizeti, a 66./2020. számú SZVB határozatban szereplő 7. díjrészlet terhére.

A mérkőzésekre a helyszín szerinti Megyei KSZ küld játékvezetőt, és versenybírót.

Azok a sportszervezetek, akik az aktuális TAO támogatási időszakban tornát kívánnak rendezni, a jelen előírások alapján kell eljárniuk.

A tornarendezéssel és azon történő részvétellel összefüggésben csak olyan költségek számolhatók el, amely aljogcímre a sportfejlesztési programban a sportszervezet jóváhagyást kapott. Abban az esetben, ha az érintett aljogcímre vonatkozóan a sportszervezet nem rendelkezik jóváhagyott támogatással, a kiegészítő támogatás terhére is van lehetőség a költségek elszámolására.

A tornák elfogadásának feltételei:

 • Pontos versenykiírás készítése és benyújtása a Verseny Albizottság felé.
 • Hitelesített nyilatkozatot a költségek megosztásáról társrendezés esetén. (A rendezésben résztvevők nyilatkozata a rendezés során felmerülő költségek megosztásáról).
 • Amennyiben a rendező által a rendezés költségei TAO-ban elszámolásra kerülnek, úgy ezen költségek fedezésére a csapatoktól nevezési díjat szedni maximum a TAO önerő mértékéig lehetséges. A kérelem benyújtásával egyidejűleg ezzel kapcsolatban a rendező(k) köteles(ek) hivatalos nyilatkozatot (aláírással, bélyegzővel ellátva) küldeni. (1. számú melléklet)
 • A torna versenynapjainak igazodnia kell a Szakmai- és Versenybizottság által elfogadott Versenynaptárhoz (csak az abban megjelölt napokon kerülhet sor tornarendezésre).
 • Valamennyi játékos számára is szükséges a 2020-2021-es szezonra kiadott versenyengedély, és a sportorvosi engedély. A tornán csak azonos korosztályba kapott versenyengedéllyel rendelkező játékos játszhat, a korosztályon belüli osztályba sorolástól függetlenül. Például egy ifjúsági tornán bármilyen osztályú ifjúsági engedéllyel játszhat a játékos, de serdülő engedéllyel nem.
 • A 2021. májusában rendezendő tornák esetében az első mérkőzést megelőző legalább 3 naptári nappal, 2021. júniusában rendezendő tornák esetén az első mérkőzést megelőző legkésőbb 7 naptári nappal kötelező a rendező által a teljes program továbbítása a Verseny Albizottság felé.
 • A torna jegyzőkönyveit legkésőbb a mérkőzés lejátszásának napján fel kell tölteni.
 • Minden olyan tornának, mely egy korosztályban 8 vagy annál több csapatot kíván versenyeztetni, kötelező Versenybizottságot felállítani és annak a vezetőjét, elérhetőségeivel együtt a kiírásban feltüntetni.
 • Megyei szövetségek által szervezett torna esetében jelenjen meg a TAO-kérelemben az igény a szervezésre, amennyiben a torna költségeit abban kívánják elszámolni.

A Versenykiírásnak az alábbiakat kell tartalmaznia:

 • rendező szervezet neve
 • a versenyek helyszíne
 • korosztályok, nemek felsorolása
 • tervezett mérkőzésszámok csapatonként
 • nevezési díj(ak) megjelölése (ha nincs, akkor azt is meg kell jelölni)
 • e-ügyintéző(k) nevének, kódszámának megnevezése
 • több napos torna esetén a szállás és az étkezés költségviselőjének megnevezését (rendező vagy nevező/meghívottak)
 • amennyiben a tornán legalább 8 csapat vesz részt, versenykiírást kell készíteni melynek kötelező tartalmi eleme, a lebonyolítás, csoportmérkőzések esetén a továbbjutás eldöntése, és az óvással kapcsolatos rendelkezések
 • A tornák mérkőzésein feljelentett személy a 2020-2021. évi bajnoki kiírás szerint köteles az illetékes Fegyelmi Bizottság előtt megjelenni.

A torna sportfejlesztési programban való jóváhagyása nem jelenti a konkrét tornarendezési kérelem elfogadását. A torna kérelmet és a versenykiírását az MKSZ Verseny Albizottsága részére kell megküldeni (utanpotlastorna@mksz.hu)

A nem engedélyezett tornák költségei TAO terhére nem számolhatók el, és az ezeken a tornákon résztvevő sportszervezet sem jogosult a rendezvénnyel szemben felmerült költségeit elszámolni.

5 Shares