Köszöntő

Tisztelt Olvasó!

Kedves Sportbarátunk!

dr. Soós Kálmán
dr. Soós Kálmán

Ön a Veszprém Megyei Kézilabda Szövetség megújult honlapját olvassa. Ebből az alkalomból kérem, engedje meg, hogy Szövetségünk valamennyi tagja, aktivistája nevében szeretettel köszöntsük és egyben megköszönjük, hogy érdeklődésével megtisztelt Bennünket. Szervezetünk több évtizedes hagyományokkal rendelkezik – gyökereink egészen az 1950-es évek végéig nyúlnak vissza. Az elmúlt évtizedek alatt sok változáson, átalakuláson mentünk keresztül, melyek során sikerek és kudarcok egyaránt végigkísérték szervezetünk életét. Megyei Szövetségünk napjainkra egy közfeladatokat ellátó, önkormányzati elven működő köztestületté formálódott. Feladataink ellátása során elsősorban kezdeményező, koordináló, szervező, közreműködő, érdekképviseleti és érdekérvényesítő tevékenységeket látunk el. Mindennapjainkat a „szolgálunk és szolgáltatunk” alaptézisek határozzák meg.

Célunk, hogy a Veszprém megyei kézilabdás hagyományokra és eredményekre büszkén támaszkodva és építkezve, sportágunk továbbra is mintaadó legyen megyénk/régiónk sportéletében egyaránt. Szakembereinkre és csapatainkra pedig mind emberi és mind eredményességi szempontok alapján is érdemes legyen odafigyelni és felnézni. Szövetségünk közép – és hosszútávú célkitűzésekkel rendelkezik, melyek elérése mint „motivációs tényező” valamennyiünk számára követendő irányvonal.

Sportágunk egyre ismertebb és népszerűbb! Új sportfejlesztési irányok is kialakultak és erősödtek meg (szivacskézilabda, strandkézilabda, seniorkézilabda), melyek beintegrálása megyénk szervezett kézilabda életében ugyancsak elsőrendű feladataink közé tartoznak. Kiemelt prioritásként kezeljük az iskolai és utánpótlás kézilabdasport, tömegbázisának, versenyeztetésének további szélesítését, a jövő reménységei fejlődésének elősegítését.

Honlapunkon azt a színes és pezsgő kézilabda-életet szeretnénk Önöknek bemutatni, melyek csapataink életében valamint versenyeink, rendezvényeink alkalmával jelentkeznek. Örömünkre szolgál, ha információinkkal, híreinkkel valamennyiük érdeklődését felkelthettük, s rendszeres olvasóink között köszönthetjük!

Sportbaráti Tisztelettel:

dr. Soós Kálmán
Elnök

Hírek

Adni jó!

A nyári kézilabda táborozások és az ősztől indult kézilabda edzések után, újabb segítséget nyújtott a Veszprém Megyei Kézilabda Szövetség, a várpalotai Családok Átmeneti Otthona lakóinak. Szövetségünk, a játékvezetők évzáró összejövetelén ezúttal gyűjtést szervezett, s jelenlévő tagjaink önzetlenül segítettek! Az összegyűjtött pénzadományból, az otthon munkatársainak javaslatára hűtőt vásároltunk. Az otthon lakóinak ünnepi műsorát követően került sor …

Évzáró vacsora 2019

2019.12.16-án a veszprémi Grund Sportbárban rendezte hagyományos évzáró vacsoráját megyei Szövetségünk játékvezetői bizottsága! Összejövetelünket az idei évben sajnálatos módon elhunyt kollégákról Szabó József (Cubiról) és Tari Tiborról való emlékezéssel kezdtük, majd az elnöki köszöntő után került sor a jubileumi díjak átadására. 10 éves évfordulóján vehetett át elismerést Földesi Csaba, Kovács Tibor, Mándli Balázs és Vandróczki Gábor. 15 éves jubileuma kapcsán elismerésben részesült: Antal Ákos, Antalné Renner Irén, Felhő Ferenc …