Folytatódhatnak a kézilabda-bajnokságok

A Magyar Kézilabda Szövetség a 484/2020. (XI.10.) számú Kormányrendeletet „A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről” sportágra irányuló hatásai kapcsán az alábbi tájékoztatást adja.

A kormányrendelet szerint a versenyszerű sport folytatódhat, amatőr és hivatásos szinten egyaránt, így a szabályozás alapján valamennyi, az MKSZ által kiírt országos bajnoki és kupasorozat folytatódhat, és a megyei kézilabda-szövetségek által kiírt megyei bajnokságok küzdelmei is tovább játszhatók.

A versenyszerűen sportolók számára tartott edzésen vagy sportrendezvényen való részvétel céljából, edzés vagy sportrendezvény helyszínére közlekedés céljából, edzés vagy sportrendezvény helyszínéről a lakóhelyre, a tartózkodási helyre, illetve a szálláshelyre történő közlekedés céljából este 20 óra és reggel 5 óra között megengedett a lakóhely, a tartózkodási hely vagy a szálláshely elhagyása, illetve a közterületen történő tartózkodás. Ennek értelmében lehet estébe nyúlóan edzésekre járni, tehát 8 óra után edzeni, vagy 8 után hazaérni, vagy 8 után menni edzésre, de okirattal kell ezt igazolni. Az igazoló okirat-minta a csatolt dokumentumból letölthető.

A versenyszerűen sportoló, amatőr és a hivatásos sportolók sportlétesítményben, szabadtéren és edzőtermekben is edzhetnek.

Zárt kapus mérkőzések
Valamennyi mérkőzést zárt kapuk mögött kell megrendezni, az MKSZ Szakmai- és Versenybizottságának 54./2020 (IX.04.) számú határozatában foglalt feltételek szerint, az MKSZ COVID-protokolljának betartása mellett.

A zárt kapus rendezés feltételei és a COVID-protokoll letölthetőek a csatolt dokumentumokból.

A Magyar Kézilabda Szövetség folyamatosan nyomon követi a járványhelyzetet, a jogszabály-változásokat és a sportágon belüli adottságokat, és szükség esetén további döntéseket hoz a versenyrendszerrel kapcsolatos kérdésekről.

Védelmi intézkedések

Tájékoztatásul küldjük, hogy milyen védelmi intézkedések kerültek bevezetésre sportrendezvény szervezését illetően.

479/2020. (XI.3.) Korm. rendelete a veszélyhelyzet idején alkalmazandó további védelmi intézkedésekről szóló jogszabály kivonata

Sportrendezvény az alábbiak szerint tartható meg:

Sportrendezvény nézőterén a nézők – a páholyok kivételével –

a) csak minden harmadik ülőhelyet foglalhatják el, két néző között két ülőhelyet üresen kell hagyni és b) a közvetlenül egymás mögötti ülőhelyeket nem foglalhatják el, azzal, hogy az egymás mellett és a különböző sorokban ülők között is lehetőség szerint 1,5 méteres távolságot kell biztosítani.

(3) Sportrendezvény során a nézők – a nézőtéren kialakított ülőhelyeken kívül – 1,5 méteres távolságot kötelesek egymástól megtartani, különösen

a) a páholyokban,

b) a sportrendezvény szünetében,

c) a sportrendezvény létesítményének területén, illetve

d) a sportrendezvény helyszínén található vendéglátó üzletben.

Intézkedések betartatása:

  • sportrendezvény szervezője
  • sportrendezvény helyszínének üzemeltetője.

Azt a személyt, aki a

  • szervező
  • szervező alkalmazottja
  • üzemeltető
  • üzemeltető alkalmazottja

felszólítására a védelmi intézkedéseket nem tartja be, a fent megjelölt személyek kötelesek a látogatásból kizárni és gondoskodni arról, hogy e személy a helyiséget, illetve a területet elhagyja.

A kötelezettségek betartását a rendőrség (az ellenőrzés helye szerinti rendőrkapitányság) ellenőrzi.

Szankciók

  1. figyelmeztetés
  2. 100 000 forinttól 1 000 000 forintig terjedő bírság
  3. a sportrendezvény helyszíne esetében elrendeli, hogy a helyszínen legalább egy, de legfeljebb   tíz sportrendezvényt nézők nélkül, zártkapus formában kell megtartani.

A rendőrség a b. és c. pontokat együttesen is elrendelheti.

A szankció nem alkalmazható:

  • ha a szervező, az üzemeltető, illetve a szervező vagy az üzemeltető alkalmazottja a szükséges intézkedéseket megtette a jogellenes helyzet felszámolása érdekében, különösen

  a) a jogsértő személyt felszólította távozásra, és

  b) azt követően, hogy a jogsértő személy a távozásra történő felszólításnak nem tett eleget, a rendőrséget értesítette.

Ha a szervező, az üzemeltető, illetve a szervező vagy az üzemeltető alkalmazottja a jogellenes helyzet felszámolása érdekében szükséges intézkedéseket nem tette meg, vagy azokat csak részben tette meg, a rendőrség az üzemeltető által tett, a jogszerű állapot helyreállítására irányuló intézkedéseket figyelembe veszi.

A bírságot kiszabó határozat ellen nincs helye fellebbezésnek.

A nemzetközi sportrendezvényekre a járványügyi készültségi időszak szabályai – így például a maszkviselés szabályai – a veszélyhelyzet idején is fennmaradnak, egyébként a nemzetközi szövetség előírásai alkalmazandóak.

A részletes szabályokat a 479/2020. (XI.3.) Korm. rendelet tartalmazza.

Elhunyt Bradanovits Barnabás

Tragikus hirtelenséggel, hatvanéves korában elhunyt Bradanovits Barnabás, a balatonfüredi kézilabdázás ikonikus alakja.

Az 1960-ban született Bradanovits Barnabás sportolói pályafutását dobóatlétaként kezdte, súlylökőként magyar válogatott volt. Később áttért a kézilabdára és a 90-es évek elején – Balatonfüredre települése után – azonnal bekapcsolódott a város kézilabda életébe. A Balatonfüredi SC beállósa volt.

Nem csak nagyszerű játékosa, hanem csapatkapitánya és egyben szponzora volt a Balatonfüredi SC 1995/1996-os NB II-es bajnokcsapatának. 96-ban vezérletével alakult meg a Balatonfüredi Kézilabda Club, amelynek másfél évtizeden át volt alapító elnöke és önzetlen anyagi támogatója. Irányításával vált NB I-es gárdává, majd stabil első osztályú együttessé a füredi férfi kézilabda csapat. Az elnöki posztról történő lemondását követően is tagja maradt a BKSE elnökségének és haláláig nem csak szaktudásával, hanem anyagilag is segítette az egyre sikeresebb egyesületet.
2010-ben vehette át a Balatonfüred Sportjéárt kitüntetést.

Balatonfüreden nem csak mint sportember, hanem mint vállalkozó is közismert volt, a város több pontján húsboltot, közértet üzemeltetett. Üzletemberként is mindig a szíve vezette, tisztessége, nagylelkűsége jól ismert volt.
Tragikus halála minden sportbarátot mélyen megdöbbentett. Kiváló sportoló, sportvezető és áldott jó ember, így emlékezik rá mindenki, aki ismerte őt.

A Veszprém Megyei Kézilabda Szövetség valamennyi tagja együttérzését és részvétét fejezi ki Bradanovits Barnabás szeretteinek, családjának.

Forrás: balatonfured.hu

Tari Tiborra emlékeztünk

Egy éve, hogy elvesztette emblematikus tagját a Veszprém megyei kézilabdás család.A tragédia napjának évfordulóján a Veszprém megyei Kézilabda Szövetség Emlék Bizottságának tagjai elhelyezték az emlékezés koszorúját Tari Tibor sírjánál.

Emléked szívünkben örökké él.

COVID protokoll betartatása és zárt kapus mérkőzés dokumentumai

Az MKSZ által 2020. augusztus 29-én elfogadott és közzétett új COVID-protokoll néhány pontjának gyakorlati alkalmazásával kapcsolatosan több kérdés is érkezett hozzánk.

Emiatt néhány olyan részre hívnánk fel a figyelmet a dokumentumban, melyet szeretnénk kihangsúlyozni és egyértelműsíteni.

A maszk viselésének kötelezettsége alól a jegyzőkönyvben szereplő személyek közül mentesülnek a játékosok, a játékvezetők, és az edzők (az A és a B helyen beírt hivatalos személyek).

Tehát maszkot kell viselnie a C és a D helyen beírt hivatalos személyeknek függetlenül attól, hogy rendelkeznek-e edzői licensszel.

Maszkot kell viselnie a versenybíróknak, az eredményjelző kezelőjének és a pályatörlő(k)nek is.

Az online jegyzőkönyv vezetője nem ülhet a versenybírói asztalnál.

Minden mérkőzésen a versenybíró(k) (ha nincs delegált versenybíró akkor a játékvezetők) felelőssége a fentiek ellenőrzése.

A fentiek –  vagy más a protokollban leírt előírás – megsértése esetén a versenybírói, vagy a játékvezetői jelentéseben ezeket rögzíteni kell.

A nézők maszkhasználatának ellenőrzése nem a versenybíró(k), és nem a játékvezetők feladata. Ezt a főrendezőnek kell betartatni.

A fentieken kívül csatolom a Szakmai és Versenybizottság által elfogadott új dokumentumokat, melyeket zárt kapus mérkőzés esetén kell kitölteni.

Letöltések:

Zárt kapus mérkőzés résztvevői
BSZ 3. sz. Akkreditáció média képviselőinek

Játékvezetői Cooper felmérés

Tisztelt Sporttársak!

A Koronavírus terjedése sajnos elérte a hazai kézilabda klubokat és néhány játékvezető kollegánkat is. Emiatt több találkozó is elhalasztásra került.

A fentiekre való tekintettel – az MKSZ vezetőinek egyetértésével – a Cooper teszt későbbi időpontban történő megrendezése mellett döntöttünk.

Kérjük, hogy mindenki szíveskedjen a felkészültségét a maximális szinten tartani, hogy a jövőbeni vizsga esetén ne legyenek fizikai problémái. Ez  nagyban hozzájárul az egészségmegőrzéshez is.

Aki a fertőzés tüneteit észleli magán vagy esetlegesen pozitív tesztje van (illetve családtagja vagy kézilabda csapat karanténba kerül), szíveskedjen haladéktalanul a MKSZ JAB részére jelezni azt, további intézkedések céljából.

Nagyon vigyázzon mindenki magára, jó mérkőzéseket kívánunk!

Veszprémi elismerések az idei MKSZ küldöttgyűlésen

Szeptember 9-én megtartotta 2020. évi rendes küldöttgyűlését a Magyar Kézilabda Szövetség.

A koronavírus-járvány miatt különleges intézkedések mellett megtartott küldöttgyűlés nyitányaként Fábián László, a Magyar Olimpiai Bizottság sportigazgatója üdvözölte az esemény résztvevőit, valamint méltatta az MKSZ programját és törekvéseit.

A küldöttek elfogadták a Magyar Kézilabda Szövetség 2019. évi szakmai és pénzügyi beszámolóját, közhasznúsági mellékletét, Könyvvizsgálói és Felügyelőbizottsági jelentését, majd az MKSZ 2020. évi pénzügyi és szakmai tervét is, illetve az előterjesztésnek megfelelően a küldöttgyűlés módosította a szövetség Alapszabályát.

A küldöttgyűlésen került sor a Szövetség kitüntetéseinek átadására.

Elismerő oklevélben részesült Balogh Beatrix, Fabulyáné Kovács Tímea, Gulyás László, Harmat Tamás, Kocsis Géza, Kovács Tamás, Marosné Bedőcs Katalin, Medvegy Péter, Mulicza Ferenc és Tiba András.

A Magyar Kézilabdázásért Emlékérem kitüntetést adományozott az MKSZ Dr. Iglódi Endrének, Németh Csabának, Siti Beátának, Skaliczki Lászlónak és Zsiga Gyulának.

A Török Bódog Életműdíj 2020. évi díjazottjaként a kitüntetést edzői kategóriában Csík János mesteredző, korábbi női és férfi szövetségi kapitány; sportvezetői kategóriában Andorka Sándor, egykori nemzetközi játékvezető, versenybíró, az MKSZ Nemzetközi Bizottságának korábbi elnöke; míg kézilabdázó kategóriában Kovács Péter, az Évszázad kézilabdázója, a Kézisek kézise, a Magyar Kézilabda Hírességek Csarnokának egyik alapító tagja vehette át.

Kocsis Máté elnök beszámoló beszédében a sportszervezetek járványhelyzetben való támogatására helyezte a hangsúlyt, amelyből az MKSZ is lehetőségei szerint maximálisan kiveszi a részét, hiszen a fő cél a kézilabdázás színvonalának fenntartása. Az MKSZ vezetője külön köszönetét fejezte ki az NB I-es Kézilabda Ligának a nehéz szituációkban való együttműködésért.

Rövid videó az eseményről: https://www.facebook.com/kezivalogatott/posts/3918412398185331

Szövetségünk valamennyi tagja szívből gratulál az elismerésekhez!

Forrás: MKSZ

III. Jótékonysági Kézilabdás Tábor – III. Turnus beszámoló

A Veszprém Megyei Kézilabda Szövetség a tavalyi évekhez hasonlóan idén is megszervezte jótékonysági gyermektáborát. A tábort a januárban megrendezett HandBál tombolajátékából befolyt összeg, valamint a „Mert segíteni jó” Alapítvány és a Fitt Büfé felajánlása fedezi, a gyermekek részére teljesen költségmentes!

Idén már az előző évekhez képest 3 turnusban, heti 15 gyermeknek próbálunk örömet okozni a táborral, melynek első turnusában a veszprémi Egyedülálló Szülők Klubjának gyermekei vettek részt. Majd a következő héten a Magyar Vöröskereszt várpalotai Családok Átmeneti Otthonának, valamint a szentkirályszabadjai Start SE 10-15 év közötti gyerekei vehettek részt táborunkban.  Harmadik héten pedig a várpalotai Otthon legkisebb lakói voltak táborunk vendégei.

Az első négy napon délelőtt a várpalotai Gál Gyula Sportcsarnokban pattogott a labda, ahol a Várpalotai Bányász csapatának edzői nyújtottak segítő kezet a délelőtti edzések során. Az első nap a klub felnőtt-, és ifjúsági I. osztályú csapatának vezetőedzője Soha Gergő, majd kedden Szili Dániel utánpótlás edző jött el edzést tartani. Ezt követően szerdán érkezett Grüll Gábor, aki ugyancsak jól megmozgatta a gyerekeket. Majd csütörtökön érkezett Tóth Tímea korábbi 152-szeres válogatott, VB ezüstérmes kézilabdázó látogatta meg a gyerekeket, aki apróbb ajándékkal, egy gravírozott emlékéremmel lepte meg a kisgyerekeket, ezzel adva nekik egy kézzelfogható emléket, amelyről mindig a táborban eltöltött hét fog eszükbe jutni a táborozóknak. Az edzők minden napot egy rövid bemutatkozással kezdtek, ahol lehetőségük volt a gyerekeknek a kérdéseiket is feltenni. A szakemberek pedig nagy empátiával, és nagyon sok türelemmel bántak a gyerekekkel, akik igyekeztek játékos formában, de fegyelmezetten végrehajtani, amit az edzők kértek tőlük.

A délelőtti edzést követően pedig minden nap finom ebéddel zártuk a tábornapot. 

Az ebéd elfogyasztása után pedig visszasétáltunk az Otthonba, ahol minden kisgyerek fáradtan feküdt le a délutáni pihenőjére. 

A pénteki napon pedig nagy meglepetésben volt részük az Otthon lakóinak, ugyanis 9 óra előtt pár perccel egy ismeretlen autó állt be az udvarukba, aminek csomagteréből egy nagy gombócot gurítottak ki. Ez mint pillanatokon belül kiderült egy ugrálóvár volt, amelyet a 3 hetes tábor zárásaként béreltünk ki a gyerekeknek délelőttre. 

Ez idő alatt, míg a gyerekek az ugrálóvárban fárasztották le magukat az anyukák pedig a konyhában tüsténkedtek, ugyanis már korán reggel óta azon fáradoztak, hogy délre elkészüljön a sertéspörkölt, amelyre minden lakó a vendégünk volt. Fontos kiemelni, hogy a tábor óriási sportbaráti, és civil összefogás eredménye. A környező sportegyesületek és szervezetek segítsége példaértékű, melyet ezúton is köszönünk! Szeretnénk megköszönni a Várpalotai Bányász SK számunkra nyújtott támogatását, akik a Sportcsarnokot a délelőtti edzésekhez számunkra biztosították, valamint a Klub kötelékében tevékenykedő edzőknek az önzetlen segítséget!

Gyermekek által készített köszönő rajzok:

MKSZ ajánlás mérkőzések rendezéséről

A hatályos jogszabályokat figyelembe véve a Magyar Kézilabda Szövetség az alábbi ajánlást teszi kézilabda-mérkőzések rendezésével kapcsolatban.

A járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről szóló 2020. évi LVIII. törvény 38. pontja értelmében a rendezvények helyszínén való tartózkodásra a Kormány rendeletében különös szabályokat állapíthat meg. A veszélyhelyzet megszüntetéséről szóló 2020. évi LVII. törvény hatálybalépésével életbe lépett a járványügyi készültségi időszak, amelynek keretében érvénybe lépett a járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről szóló 285/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet, amely kizárólag a zenés, táncos rendezvények megtartása esetén írja elő, hogy a jelenlévők száma egy időben nem haladhatja meg az 500 főt. Mindezekre tekintettel az 500 fős nézőszám sportrendezvények tekintetében nem áll fenn.

Ugyanakkor kérjük a sportszervezeteket, hogy az MKSZ, az OSEI ajánlásait minden esetben tartsák szem előtt, tájékozódjanak az aktuális napi járványkészültségről, kövessék az Operatív Törzs tevékenységét.

MKSZ ajánlás edzőmérkőzések és felkészülési tornák rendezésére

OSEI Állásfoglalás az élsport egészségügyi prevenciós lehetőségeiről a kijárási korlátozás enyhítése kapcsán (2020.05.04.)

OSEI COVID-19 checklist sportolók, stábtagok és lehetséges fertőzöttek részére